Vitnemål og kompetansebevis

Vg3 elever får utdelt vitnemål torsdag 20. juni.

Elever som ikke er på Vg3-avslutningen kan hente sinde vitnemål i resepsjonen fra 21. juni

Tidligere elever som ønsker utstedt nytt vitnemål må kontakte skolen for hjelp til dette i god tid før 1.juli (frist Samordna opptak). Etter 9.juli avvikler skolens administrasjon ferie, og henvendelser som ikke kan vente til august, kan rettes til studieleder Marianne Hatlen på e-post marianne.hatlen@frogn.vgs.no eller tlf. 95 33 77 30