Mulighet for egenmelding ved fravær som skyldes sykdom

Elever som har fravær av helsemessige grunner får derfor mulighet til å benytte egenmelding, i stedet for å gå til fastlege for å dokumentere fraværet.

Håndtering av koronaviruset gjør at helsepersonell må bruke kapasiteten sin til å hjelpe de som trenger det mest. Elever som har fravær av helsemessige grunner får derfor mulighet til å benytte egenmelding, i stedet for å gå til fastlege for å dokumentere fraværet.

Endringen gjelder fra 4. mars 2020 og har ikke tilbakevirkende kraft. Man kan altså ikke bruke egenmelding for fravær før 4. mars 2020. Melding om fravær grunnet sykdom meldes til kontaktlærer. Egenmelding levers skriftlig til skolen på eget skjema. Egenmeldingen signeres av eleven selv når man er over 18 år og av foresatte hvis eleven er under 18 år. Egenmeldinger leveres på skolens kontor.

Endringen gjelder ut skoleåret eller til annen beskjed kommer.

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/

Tiltak for å forhindre smitte
Ved skolen forsterker vi nå også fokus på vaner for å forebygge smitte. Vi oppfordrer elever, ansatte og andre som er i kontakt med oss om å være ekstra nøye med å etterleve disse 
både i skolehverdagen og ellers. Særlig viktig er det med god hånd- og hostehygiene. Norske myndigheter oppfordrer for øvrig alle innbyggere til å holde seg oppdatert og følge nasjonale råd og føringer knyttet til situasjonen. Disse finner dere her:

Folkehelseinstituttets anbefalinger

UD’s reiseråd