Fraværsgrense

Fra 1. august 2016 er det en fraværsgrense i videregående skoler. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats, og å forhindre skulk.

23. juni: Kunnskapsdepartementet har vedtatt et nytt unntak for elever som har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær. Rundskrivet er oppdatert med endringen. 

For mer informasjon les udir sine sider:

http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Vitnemal/fravar-i-videregaende-skole/