Klagefrister våren 2020

4PÅ, Vg3 IF og ST samt 2SS får publisert sine karakterer i VIS fredag 12. juni kl 08.

Øvrige elever får publisert sine karakterer i VIS fredag 19. juni kl 08.

Trinn

Klagetype

Klagefrist

4PÅ, Vg3 IF/ST og 2SSA

Hurtigklagefrist

Mandag 15. juni kl 12

4PÅ, Vg3 IF/ST og 2SSA

Ordinær klagefrist

Mandag 22. juni kl 12

Vg1 og Vg2

Ordinær klagefrist

Mandag 29. juni kl 12

For hurtigklagefrist er det hjemmel for en særdeles kort klagefrist. Hurtigklageprosessen har som må at eleven, ved medhold i klage, kan få utstedt nytt vitnemål innen frist for opptak til høgskoler og universitet.

Elevklager som benytter ordinær klagefrist vil ikke få sin klage vurdert før i august/september.
Her er klagefristen 10 dager fra det tidspunkt karakter ble publisert.

Se lenke til klageskjema for elever:

https://viken.no/tjenester/skole-og-opplaring/klage/klage-pa-karakter-akershus/