Lokalt reglement

Utfyllende ordensregler for Frogn videregående skole (jfr. AFK`s ordensregler § 12)

Tobakksforbud på skolen og i skoletiden

Tobakksbruk, herunder også alle former for snus, er forbudt i skolens lokaler og uteområder.
Dette gjelder også bruk av elektroniske sigaretter.

Parkering på skolens område

All parkering av motorkjøretøyer foregår på oppmerkede plasser ved skolens vestside.
Feilparkering kan medføre bøtelegging og borttauing.
Sykler plasseres i sykkelstativ.
Gangveiene rundt skolen kan ikke brukes av motorkjøretøyer.
Rullebrett, rulleskøyter, rollerblades, sparkesykler og sykler skal ikke benyttes innendørs.

Spising og drikking

Spising i klasserom, idrettshall og i bibliotek er ikke tillat.
Spising er tillatt i kantinen og ved bordene i skolens gangarealer.
Det er tillatt med vann/vannflaske i hele skolebygget.
Alle har ansvar for å rydde etter seg og hive søppel i søppelkasser og papir i egne pappesker.

Rutine for deponering av mobiltelefoner ved prøver og eksamen

Elever har ikke anledning til å benytte eller oppbevare mobiltelefon i prøverommet.
Dersom elever likevel bringer med mobiltelefon inn i prøvesituasjonen, er dette på eget ansvar. Mobiltelefonen skal i så fall deponeres hos vakt i prøverommet.
Først når besvarelsen innleveres, kan eleven ta med seg mobiltelefonen. Dersom eleven ønsker å sikre at mobiltelefonen ikke forveksles, må telefonen merkes.
Ved deponering av mobiltelefon har ikke skolen økonomisk ansvar ved forveksling eller gjenglemming.