Handlingsplan mot mobbing

Her ligger vår handlingsplan mot mobbing

Handlingsplan mot mobbing Frogn vgs

Vi har nulltoleranse når det gjelder krenkende adferd, og jobber både med forebygging og løsninger på dette viktige området. Les mer i vår handlingsplan og på https://www.udir.no/nullmobbing/