Handlingsplan for rusforebyggende arbeid

Handlingsplan for rusforebyggende arbeid i de videregående skolene

Skolens handlingsplan for rusforebygging omfatter misbruk av legale og illegale stoffer som alkohol, tabletter, dopingmidler og ulike narkotiske stoffer. Arbeidet på dette området skal ha et klart forebyggende siktemål, men også søke å hjelpe ungdom som på en eller annen måte har et rusproblem. Når et rusmisbruk bekreftes, er skolens overordnede oppgave å bidra til at eleven får nødvendig hjelp.

Her finner du Akershus fylkeskommune sin handlingsplan for rusforebyggende arbeid.
Dokumentet inneholder:

  • Informasjon om forebyggende tiltak
  • Tausethsplikt og opllysningsplikt
  • Tegn og symptomer på misbruk av rusmidler
  • Handlingsplaner ved ulike bekymringer
  • Nyttige lenker for info

Handlingsplan for rusforebyggende arbeid

Her finner du skolens målsetning, forebyggende tiltak og kontaktinformasjon:
Info vedr rusforebyggende arbeid ved Frogn vgs