Den naturlige skolesekken

Frogn vgs har fått støtte gjennom Den naturlige skolesekken (DNS) i 4 år til å utvikle tverrfaglige og bærekraftige prosjekter.

Ved hjelp av denne støtten har skolen utviklet Ueat – ungdommenes prosjekt om bærekraftig matproduksjon og forbruk for vg1-trinnet. Inneværende år har temaet vært plastemballert mat, der elevene har laget kortfilmer med problemstillingen: «Bør vi forby plastemballasje på mat?»

Skolen deltar også i samarbeid med miljøorganisasjonen marinreparatørene, som blant annet jobber med utsetting av kunstig rev og hummerhus i Indre Oslofjord.

Den naturlige skolesekken (DNS) ble lansert med oppstart i januar 2009, og er et samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. De to departementene utgjør styringsgruppen for DNS. Prosjektansvarlige er Utdanningsdirektoratet og Miljødirektoratet. Naturfagsenteret er sekretariat og ansvarlige for den daglige driften

DNS inngår som en sentral del av den nasjonale satsingen som skal stimulere til bærekraftig utvikling. Det overordnede målet er å få grunnskoler og videregående skoler til å utvikle undervisning der elevene kan delta aktivt og påvirke og bidra til en bærekraftig framtid. Undervisninga skal inkludere flere fag og vi oppfordrer til å få med alle fellesfaga i undervisningsoppleggene.

Gjennom deltakelsen i Den naturlige skolesekken får skolene økonomisk støtte til faglig og didaktisk påfyll og veiledning. Deltakerskolene blir fulgt opp av Naturfagsenteret og regionale kontakter fra ulike institusjoner i lærerutdanningen.

Den naturlige skolesekken har som mål «å medvirke til at elevene som fremtidige arbeidstakere får kunnskap og bevissthet om bærekraftig utvikling og miljøutfordringene på kloden, og blir i stand til å forstå og utvikle løsninger på miljøproblemene i dag og i framtiden.»