Pedagogisk profil

Frogn vgs startet opp høsten 2006 og er bygget som en baseskole. Dette innebærer at skolen er delt inn i flere undervisningsområder som inneholder:

- Auditorier - Klasserom - Grupperom - Fellesarealer

 

Man har derfor god mulighet til å variere bruk av rom og undervisningsmetoder, som er viktige verktøy for å tilrettelegge pensum for en bred elevgruppe.

I tillegg står arbeid i team og fagdager sentralt i skolehverdagen, og tillater stor fleksibilitet i undervisningen. Teamarbeid innebærer at lærere samarbeider i større grad ved planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning. Videre gir dette muligheten for en bred faglig plattform, samt undervisning som i stor grad kan tilpasses nivå.

Fagdager betyr at flere av fagene gjennomføres i løpet av en hel dag istedenfor å bryte dem opp i mindre enheter. På denne måten kan man gjennomføre prosjekter og større oppgaver i løpet av én dag, og læreren får tilstrekkelig tid til å vurdere sine elever. Hvilke fag som gjennomføres som fagdager vil variere fra år til år avhengig av timeplanens struktur.

Som elev hos oss har man derfor optimale vilkår for undervisning tilpasset eget nivå. I tillegg arrangerer skolen ofte ekskursjoner for elevene, og dette er verdifullt for å skape et godt miljø på skolen. Det er mange grunner til at Frogn vgs er: Ett steg foran!