Salg, service og reiseliv Vg1 [Hopp til innhold]

Salg, service og reiseliv Vg1

Fremtidens arbeidsplasser endrer seg i takt med tiden og det er behov for dyktige fagarbeidere. Du velger Salg, service og reiseliv fordi du vil drive egen bedrift eller arbeide innen turisme og reiseliv, kontor og administrasjon, butikk, vaktselskap eller alarmsentral eller andre servicebransjer.

Vi starter året med «lære å lære». Du vil få kunnskap om metoder for å lære og få kunnskap om hvordan du kan nå dine mål.

Gjennom året er du i praksis i en bedrift og her vil du lære mye av den teorien vi har i klasserommet. Vi er opptatt av å koble skole til det virkelige liv, derfor reiser vi på ulike ekskursjoner og et stort utvalg av organisasjoner og bedrifter.

Oppgaver besvares på mange ulike måter, det kan være gjennom en skriftlig besvarelse, blogg, nettside, video eller podkast i en gruppe eller individuelt. Du kan få utfolde deg og utvikle din kreativitet på skolens nye skaperverksted, med mange moderne tekniske hjelpemidler.

Reiselivsnæringen i Norge er i vekst og du vil lære om bærekraftig turisme og å se muligheter for videre utvikling av reiselivsnæringen. Etter to år på skolen kan du gå ut i lære og få fagbrev, og hvis du ønsker kan du til og med ta læretiden din i utlandet.

Noe du vil lære:

 • Kundebehandling og salg
 • Markedsføring, entreprenørskap og bærekraft
 • Reiseliv og turisme
 • Administrasjon og et stort spenn av digitale verktøy
 • Planlegging, risikovurdering og gjennomføring av sikkerhetstiltak

Du er:

 • Serviceinnstilt
 • Interessert i å kommunisere med andre mennesker
 • Kreativ eller vil bli mer kreativ og løsningsorientert
 • Interessert i ulike kulturer og tradisjoner
 • Strukturert og interessert i digitale medier

På Vg2 kan du enten velge Salg og reiseliv eller Service og sikkerhet.

Programområde Vg2 salg og reiseliv

Omfatter å videreutvikle dine evner som servicemedarbeider, både i møte med kunder, gjester, kollegaer og samarbeidspartner. Programfagene gir innblikk i handels- og reiselivsnæringa og bidrar til skaperglede og innovasjon gjennom å utforske muligheter, målgrupper og markeder. Vg2 salg og reiseliv omfatter sosial læring, medvirkning og utvikling gjennom praktisk problemløsninger og arbeid i bedrift.

Programområde Vg2 Service og sikkerhet

handler om praktisk problemløsninger, skaperglede og utforskertrang. Programfaga gjør elevene i stand til å møte kollegaer og publikum/kunder med respekten og engasjement. Gjennom programfaga skal elevene utvikle etisk holdninger til yrkesutøving, miljø og sosiale og økonomiske forhold. Vi drar på bedriftsbesøk og kobler næringslivet inn i klasserommet.

Fag- og timefordeling

 

Vg1

Vg2

Vg2

Salg, service og reiseliv Salg og reiseliv Service og sikkerhet
Fellesfag 
(12 timer/uke)
Fellesfag 
(9 timer/uke)
Fellesfag 
(9 timer/uke)
Engelsk Norsk Norsk
Kroppsøving Kroppsøving Kroppsøving
Matematikk 1P-Y/1T-Y Samfunnskunnskap Samfunnskunnskap
Naturfag
Felles programfag 
(17 timer/uke)
Felles programfag 
(17 timer/uke)
Felles programfag 
(17 timer/uke)
Forretningsdrift Salg og reiseliv Service og sikkerhet
Kultur og samhandling
Markedsføring og innovasjon
Yrkesfaglig fordypning 
(6 timer/uke)
Yrkesfaglig fordypning 
(9 timer/uke)
Yrkesfaglig fordypning 
(9 timer/uke)
Arbeid i bedrift Arbeid i bedrift Arbeid i bedrift

Læretiden

Som lærling er du arbeidstaker med de rettigheter og plikter som følger av lover og tariffavtale herunder arbeidstid, lønn, ferie og fridager. Vil du ta læretiden din i utlandet er det mulig gjennom Erasmus+. https://www.erasmuspluss.no/for-fag-og-yrkesopplaeringen

Muligheter etter fullført yrkesfaglig opplæring.

 1. Fagskole https://www.vilbli.no/nb/nb/no/fagskoleutdanning/a/028746
  Kort og yrkesrettet videreutdanning med teori og praksis i virkelighetsnære oppgaver.
 1. Vg3 påbygg til generell studiekompetanse. https://www.vilbli.no/nb/nb/no/pabygging-til-generell-studiekompetanse/a/029043
  For deg som vil videre til universitet eller høyskole. Noen studier kan ha krav om visse realfag.
 1. Yrkesfaglig vei til høyere utdanning, såkalt Y-veien. https://www.samordnaopptak.no/info/opptak/andre-veier-til-opptak/ingeniorutdanning/

 

Ta kontakt med avdelingsleder Cecilie Borge Hammer for mer informasjon. Tlf 93098768

 

Kontaktperson

Cecilie Borge Hammer

Avdelingsleder business og humanistiske fag

E-post Cecilie.Borge.Hammer@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 14