Service og samferdsel [Hopp til innhold]

Service og samferdsel

Service & samferdsel er 1 av 9 yrkesfaglige utdanningsprogrammer man kan velge, og det gir deg yrkeskompetanse.

Du lurer kanskje på hva som menes med yrkeskompetanse?

Etter fullført bestått første år (Vg1) fortsetter du på andre året (Vg2) innenfor samme studieretning. På skoleåret Vg2 spesialiserer du deg mer. Etter Vg2 begynner man vanligvis som lærling i en bedrift. Lærlingperioden er som oftest to år. Etter denne perioden kan du ta fag- eller svenneprøve. Du må bestå prøven for å få yrkestittel. Deretter kan du søke på jobber som krever at du har denne yrkestittelen.

Men, visste du at du også har mange muligheter til å utdanne deg videre når du har valgt yrkesfag? Les mer om dette på NHOs nettsider.

Tett på arbeidslivet!

  • Går du med en drøm om å starte egen virksomhet?
  • Vil du jobbe med salg?
  • Liker du å være i kontakt med mennesker?
  • Ønsker du å lære om markedsføring og merkevarer?
  • Kunne du tenke deg å jobbe i team?
  • Eller frister det rett og slett å lære hvordan man kan bli rik?!
     

Bred kunnskap om arbeidslivet

Svarer du ja på noen av spørsmålene over kan kanskje Service og Samferdsel på Frogn videregående skole være interessant for deg.

Utdanningsprogrammet er yrkesfaglig og gir deg bred kunnskap om arbeidslivets mange sider. Du vil få innblikk i alle ledd i en virksomhet, og studiet vil være med på å utvikle deg til å gå inn i spennende jobber innen mange forskjellige bransjer og yrker.

Hva slags fag får jeg og hva lærer jeg når?

Studiet er lagt opp til at du selv velger veien mens du går. I løpet av tiden på VG1 får du en smakebit på 8 yrker.

Hvordan jobber vi på Frogn vgs?

På Frogn vgs vil du, samtidig med teorikompetanse, også få praktisk erfaring fra næringslivet. I VG1 skal elevene ut i praksis en dag i uken. Praksisplassen gir deg en unik mulighet til å få satt teori og praksis i sammenheng, samt at du som elev knytter til deg gode kontakter.

Vi jobber mye med case og prosjektarbeid. Vi har også prosjekter som omhandler oppstart av egen bedrift og alle de oppgaver det innebærer. Frogn vgs har et tett samarbeid med næringslivet der foredragsholdere, bedriftsbesøk og utplassering er noen av stikkordene. Det tette samarbeidet bidrar til at du bedre ser sammenhengene mellom det virkelige liv og teorien fra skolen. Ikke minst er det gøy!

Kontaktperson

Cecilie Borge Hammer

Avdelingsleder business og humanistiske fag

E-post Cecilie.Borge.Hammer@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 14