Studiespesialisering

Frihet til å velge for fremtiden

Dette utdanningsprogrammet passer for deg som liker å arbeide med teoretiske fag og som liker å fordype deg i fagstoff. Når du har fullført tre års skolegang, har du fått et godt grunnlag for å kunne studere ved universiteter og høyskoler i Norge og utlandet. Uansett hva du vil bli, åpner Studiespesialisering mange dører og gir deg de beste forutsetninger for fremtiden.

Studiespesialisering går over tre år med Vg1, Vg2 og Vg3. Fagene på Studiespesialisering er delt i fellesfag (obligatoriske) og programfag (valgte). Oppbyggingen av de enkelte årstrinn er som følgende:

Fag  Vg1   Vg2  Vg3 Totalt
Fellesfag (Obligatoriske fag på hvert årstrinn) 30 15 15 60
Felles programfag (Programfag fra eget programområde) 10 10 20
Valgfrie programfag (Programfag innenfor eget eller annet programområde) 5 5 10
Totalt 30 30 30 90

På Vg1 undervises det i fellesfag med til sammen 30 timer i uken, med mulighet for et ekstra programfag på 5 timer.

Les mer om Studiespesialisering på VG1 her:

Se alle våre programfag her:
Du kan velge mellom en rekke spennende programfag på vår skole

Kontaktpersoner

Anne Ingeborg Norheim Wam

Avdelingsleder for norsk og språk

E-post Anne.Ingeborg.Norheim.Wam@frogn.vgs.no

Cecilie Borge Hammer

Avdelingsleder business og humanistiske fag

E-post Cecilie.Borge.Hammer@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 14