Er du nysgjerrig på Businesslinja?

Har du egenskaper og lyst til å finne opp teknologi som bidrar til en mer bærekraftig verden? Eller har du andre ideer som du har lyst til å iverksette? Da kan Business-linja være noe for deg.

Businesslinja har hovedfokus på innovasjon, entreprenørskap og bærekraft, og allerede i Vg1 starter du med fag som entreprenørskap, markedsføring, økonomi, sikkerhet samt teknologi og forskningslære.  Les mer om faget her: 
https://www.udir.no/kl06/TNF1-01/Hele/Kompetansemaal/teknologi-og-forskningslaere-1

I Vg2 fortsetter Businesseleven å utvikle sine entreprenørielle ferdighet i faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling samt i økonomistyring. Du må like å tenke nytt, være nysgjerrig og løsningsorienter, og ikke minst, like å jobbe i team – det er sammen med andre store endringer skjer.

På Vg3 fordyper eleven seg i økonomi og ledelse samt fellesfagene. Hvis ønskelig tilbyr Frogn elever som har 1T i Vg1 R1 (matematikk) som gir rett til ulike siviløkonomistudier i inn og utland.

 

Etter tre år får du studiekompetanse som gir deg rett til videre studier på universiteter og høgskoler i Norge og utlandet (merk at flere studier innen økonomi og innovasjon krever R1)

Hva kjennetegner BUSINESS-eleven?:

  • Du vil være med å utvikle og skape noe nytt og spennende
  • Du er kreativ og løsningsorientert
  • Du liker å skrive, lese og regne
  • Du mener at teknologi kan bidra til en bedre verden
  • Du er nysgjerrig, har lederegenskaper og stor grad av utholdenhet
  • Du ønsker å stå bedre rustet for å møte morgendagens yrker – 21. century skills

Entreprenørskap

Å være elev på Businesslinja betyr at du jobber med å avdekke behov i markedet og deretter utvikler gode løsninger. I alle tre årene vil du i samarbeid med dine medelever starte opp og drifte en ungdomsbedrift, og dermed utvikle deg som gründer. Dette krever egenskaper som nysgjerrighet, utholdenhet og løsningsorientering. Aktivitetene du er med på gjør at du opplever mestring og utvikling innen teamarbeid, presentasjonsteknikk, salg og nettverksbygging. Frogn videregående har vunnet NM i ulike kategorier – vil du bli med å gjøre dette igjen!

Vil du være med å konkurrere om å bli Norges beste gründer? Da kan Businesslinja være noe for deg. Les mer om vår samarbeidspartner Ungt Entreprenørskap her: www.ungdomsbedrift.no

Teknologi og Digitalisering

Hva er kunstig intelligens? Har du en ide som gjør at flyindustrien blir mer bærekraftig? Eller har du en ide om hvordan vi kan få plast opp fra havet og bruke dette som en ressurs? Datasikkerhet er mer og mer viktig og du får innblikk i hacking og koding for å forstå hvordan bedrifter må jobbe med sikkerhet. Teknologi og forskning vil være en naturlig del av det å være elev på Businesslinja.

Dine ideer kan utvikles, illustreres og markedsføres ved bruk av Adobe-programmer, som alle elever på Businesslinja får tilgang til. Egnet lyd- og redigeringsutstyr er sentralt i undervisningen når vi lager plakater, logo, reklamefilm og nettside.

Internasjonalisering

Hvordan få din ide til å bli verdensledende? Eller vil du være med å skape innovasjon og arbeidsplasser i den tredje verden?
Internasjonalisering er sentralt på Businesslinja. Forståelse av globalisering, kultur og handel samt forskning er viktig kompetanse og du som elev vil få innblikk i dette i flere fag, både engelsk, teknologi og forskningslære, reiseliv samt samfunnsøkonomi.

Tverrfaglig og dybdelæring

Tverrfaglighet betyr at du kjenne igjen samme tema i de ulike fag, noe som gjør at du får dybdekunnskap. I engelsk lærer du om leadership og communication. Du vil lære business-engelsk, noe som vil styrke din videre utvikling og gjøre deg forberedt for videre studier. I naturfag bruker du din forskertrang til å søke løsninger på ulike problemstillinger og behov som verden står ovenfor i dag – og kobler dette til ideutviklingsprosessene. I samfunnsfag diskuteres innovasjonsbehovet i Norge, og i norskfaget produseres kommunikasjons-materiell for bedriften din.

Viktig informasjon

Søkekoden for Businesslinja på VIGO sine sider er: SRSSR1N--- Salg, service og reiseliv,SK

Businesslinja gir generellstudiekompetanse slik at du som elev kan søke videre studier i inn- og utland. Norsk og matematikk er tilsvarende på studiespesialisering. Elevene velger matematikk 1T eller 1P i Vg1. På Vg2 tilbys 2P.

Vi tilbyr R1 til elever som ønsker fordypning i matte på Vg3. (Eleven må ha 1T i Vg1 og svært gode karakterer i 2P i Vg2. Eleven tar eksamen som privatist, Frogn dekker kostnaden og utdeler kompetansebevis). Ønsker du å studere på Norges Handelshøgskole, Copenhagen Business School og BI siviløkonom må du i tillegg til generell studiekompetanse ha matematikk R1.

Ta kontakt for mer informasjon:

Avdelingsleder Cecilie Borge Hammer
telefon: 64 93 75 14
E-post: Cecilie.Borge.Hammer@frogn.vgs.no

Kontaktperson

Cecilie Borge Hammer

Avdelingsleder business og humanistiske fag

E-post Cecilie.Borge.Hammer@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 14