Tilrettelagt opplæring (TOPP)

Frogn vgs tilbyr yrkesfag med spesialtilpassede opplegg innenfor ulike programområder.

TOPP-yrkesfag (Teori - Opplæring - Praksis - Produksjon) er et opplæringstilbud til elever med spesiell tilrettelegging. Frogn videregående skole tilbyr tilrettelagt opplæring innenfor følgende utdanningsprogram:

  • Barne og ungdomsarbeider (Vg2)
  • Helsefag (Vg2)
  • Elektrofag (Vg2)
  • Service og samferdsel (Vg2)
  • Teknikk og industriell produksjon

Undervisningen blir tilrettelagt ut fra det valgte utdanningsprogrammet og elevens individuelle behov beskrevet i sakkyndig vurdering om rett til spesialundervisning og enkeltvedtaket. Alle elever med rett til spesialundervisning får utarbeidet en individuell opplæringsplan (IOP). Disse planene blir utarbeidet av faglærere og kontaktlærer på bakgrunn av enkeltvedtaket, kartlegging av elevene, samtaler med elev og eventuelt foresatt og annen relevant informasjon.

Hvorfor velge TOPP?

Det er flere grunner til å velge tilrettelagt på Frogn. Ønsker du mer praktisk, orientert opplæring? Trenger du å bruke litt lenger tid på teori og tette faglige hull? Synes du at det blir for mye teori på skolen? Har du behov for ekstra tilrettelegging? Ønsker du større valgfrihet og tett oppfølging?

Hva kan vi tilby?

Hos oss kan du få praktisk opplæring i relevant bedrift fra første skoleår. Utdanningsløpet er planlagt, men fleksibelt med mulighet for omvalg i starten. Du får individuell opplæringsplan i alle fag. Utdanningsløpet går over fire eller fem år. Etter fire år får de fagbrev, et annet alternativ kan være å skrive kontrakt som lærekandidat. Eleven kan ta et femte påbygningsår for å få generell studiekompetanse.

Under opplæring i bedrift får hver elev sin egen fadder i bedriften. Både faglig og sosial læring vektlegges i stor grad. Kontaktlærer følger opp hyppig og besøker eleven i opplæringsbedriften.

Sluttdokumentasjon

Lærling (fag/svennebrev)
Lærekandidat (kompetansebevis)
Fastarbeid med lønn
Overgang til ordinære løp
Påbygningsår

Ønsker du mer informasjon kontakt avdelingsleder Berit Vike eller fagkoordinator Kari Moe.

 

Kontaktpersoner

Berit Vike

Avdelingsleder tilrettelagt opplæring (TOPP). Ansvarlig for internasjonalisering.

E-post berit.vike@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 75 15

Kari Monika Moe

Fagkoordinator tilrettelagt

E-post Kari.Monika.Moe@frogn.vgs.no

Tlf: 64 93 74 76