Utforskerklassen

Hva er Utforskerklassen?

Utforskerklassen er et tilbud til deg som ønsker å lære på tvers av fag, og hvor du gis muligheter til selv å utforske hvordan viktige forhold i samfunnet henger sammenOpplæringen i utforskerklassen passer best for deg som er en aktiv og nysgjerrig elev som er opptatt av å lære mer om samfunnet vårt gjennom engasjement, nysgjerrighet og skaperglede. Opplæringen er basert på både aktivt samarbeid i grupper og individuelle oppgaver. 

Utforskerklassen beveger seg også ut av skolen for å få relevant kunnskap og inspirasjon som forsterker læringenUndervisningen legges opp med stor grad av variasjon og arbeidsmetodene er tilpasset de aktuelle temaene som gjennomgås. Bærekraftperspektivet står sentralt i utforskerklassen. Verden består ikke av fag, og derfor legges det vekt på at opplæringen bryter ned kunstige skiller og gir elevene mulighet til å se viktige sammenhenger på tvers av fag. 

I Utforskerklassen gjennomfører vi seks tverrfaglige prosjekter, med spennende temaer. Hvert av prosjektene varer i to uker. Resten av tiden bruker vi på tradisjonell undervisning. Året er delt inn i seks perioder, hver periode med fire uker vanlig undervisning og to uker med prosjekt. 

Hva er forskjellen mellom Utforskerklassen og studiespesialisering?

Det er viktig å merke seg at Utforskerklassen er en helt vanlig studiespesialiserende klasse. Elevene i utforskerklassen forteller at de opplever opplæringen veldig engasjerende fordi de temabaserte tverrfaglige prosjektene er spennende og dagsaktuelle. De blir også veldig godt kjent med hverandre ved måten de arbeider på. Som elev i Utforskerklassen har du mulighet for å velge akkurat de samme programfagene som de andre SSP-klassene, og du får selvfølgelig et SSP-vitnemål etter fullført videregående. 

Hvorfor Utforskerklassen?

Skolen er tradisjonelt delt inn i ulike fag. Men den virkelige verden er jo ikke delt inn i fag! Ideen bak Utforskerklassen var å legge oss nærmere virkeligheten. Fremtidens arbeidsplasser er tverrfaglige, og alle de store utfordringene vi står overfor er tverrfaglige. 

Fra og med skoleåret 2020/21 skal det tas i bruk nye læreplaner i alle Vg1-kurs. Her legges det stor vekt på tverrfaglighet og varierte vurderingsformer, og Utforskerklassen er en klasse som allerede er godt tilpasset framtidens skole. 
Elevene i Utforskerklassen scorer svært høyt på trivsel, trygghet og fornøydhet med skole og opplæring. I en undersøkelse gjennomført i årets klasse var 97% fornøyd med å gå i Utforskerklassen. 

Hva gjør vi i prosjektene?

Prosjektene er tverrfaglige, og elevene vurderes i fagene engelsk, norsk, naturfag, geografi og samfunnsfag gjennom disse prosjektene. Vurderingene kan være utstilling, debatt, artikkel, dikt, film, skuespill og mye annet. På den måten får alle en mulighet til å vise hva de er gode for. I Utforskerklassen er det færre skriftlige prøver enn vanlig. 

Vi gjør mye i prosjektene. I år har vi blant annet vært på søppelsorteringsanlegget ROAF, hatt besøk av Equinor, vært på hyttetur, vært på Akershus Energipark, og skal også på teater! Vi har det rett og slett veldig gøy! 

I prosjektukene løses timeplanen opp i de fem involverte fagene, og man jobber kun med prosjekt i disse timene. 

Fordeler med å velge Utforskerklassen:

  • Gå dypere inn i hvert tema 
  • Større sjanse for å finne ut mer om noe du faktisk er interessert i 
  • Færre prøver 
  • Flere ekskursjoner 
  • Mer variasjon i undervisningen 
  • Tettere oppfølging av lærere
  • Relevante temaer 

Hvem er lærerne?

Vi er fire engasjerte lærere som jobber tett sammen for ekstra god oppfølging av elevene. Vi synes også det er veldig spennende å jobbe med Utforskerklassen! 
Håper akkurat DU blir neste års utforsker! 

Hvordan melde seg på?

For å gå i Utforskerklassen søker du på vanlig studiespesialisering (SSP) på Frogn videregående skole. Du vil, når inntaket er klart i juli, motta en SMS som du må svare.JA på for å gå i Utforskerklassen.

Kontaktpersoner

Knut Vebjørn Krogstad

E-post Knut.Vebjorn.Krogstad@frogn.vgs.no